Zakład Genetyki Nowotworów

z Pracownią Cytogenetyczną

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

 

PRACOWNICY

 

 

KIEROWNIK 

 

                                                                            prof. dr hab. n. med. Agata Filip

 

 

 

tel. 81 448 61 02/ sekretariat tel. 81 448 61 00 

 

ADIUNKT

 

                                                                                                    dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj

 

 

 

 

ASYSTENCI:

 

                                                                                                 dr n. med. Szymon Zmorzyński

                                                                                                dr n. med. Sylwia Popek-Marciniec

 

 

 

PRACOWNICY TECHNICZNI:

 

mgr Iwona Korszeń-Pilecka

 

Małgorzata Luterek

 

mgr inż. Magdalena Wojcierowska-Litwin

 

mgr Damian Kowalski

 

 

DOKTORANCI:

 

lek. med. Magdalena Cisło