Zakład Genetyki Nowotworów

z Pracownią Cytogenetyczną

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

 

TEMATYKA BADAWCZA i GRANTY

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – projekty naukowe w latach 2012-2017

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE 2010-2016

 

TEMATYKA BADAWCZA

 

dr hab. n. med. Agata Filip

-Profilowanie ekspresji genów w przewlekłej białaczce limfocytowej B komórkowej

                                -Badanie apoptozy w przewlekłej białaczce limfocytowej B komórkowej i guzach litych (rak płuca, rak przełyku, rak endometrium)

-Badania immunohistochemiczne, cytometria przepływowa, elektroforeza kapilarna w diagnostyce nowotworów

 

Grant uczelniany: DS 225/2011 ” Analiza ekspresji wybranych miRNA w surowicy krwi i limfocytach chorych z przewlekłą białaczką limfocytową“, kierownik: dr hab. Agata Filip
Grant uczelniany: DS 225/2014 „Mutacje genów NOTCH1 i TP53 a relacja limfocyt-mikrośrodowisko w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)”, kierownik: dr hab. Agata Filip
Grant uczelniany: DS 225/2017 „Rola egzosomów w kształtowaniu mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej“, kierownik: dr hab. Agata Filip

 

 

dr n. med. Dorota Koczkodaj,

-Analiza zmian klonalnych w przebiegu ostrej białaczki mieloblastycznej z wykorzystaniem techniki klasycznej cytogenetyki, metody CGH i macierzy CGH - celem wyodrębnienia użytecznych diagnostycznie  markerów proliferacji komórek białaczkowych

-Badania cytogenetyczne w diagnostyce nowotworów (klasyczne, FISH, CGH)

 

Grant KBN: NN 402187035 "Analiza zmian klonalnych w przebiegu ostrej białaczki mieloblastycznej z wykorzystaniem techniki klasycznej CGH i macierzy CGH", kierownik: dr Dorota Koczkodaj

 

dr Szymon Zmorzyński

Grant uczelniany: MNsd 232/2014 „Wpływ mutacji aktywujących genu NOTCH1 na odpowiedź na bortezomib i stężenie glutationu zredukowanego w komórkach szpiczaka mnogiego”, kierownik: dr Szymon Zmorzyński

 

Grant uczelniany: MNsd 232/2017 „Znaczenie polimorfizmów genów związanych z efektywnym działaniem leków – ABCB1, CYP1A1, oraz regulujących apoptozę TNF-alfa, PSMA6 w odpowiedzi na bortezomib w komórkach szpiczaka mnogiego w warunkach in vitro” kierownik: dr Szymon Zmorzyński

 

mgr Sylwia Popek - Marciniec

Grant uczelniany: MNsd 233/2016 „Analiza ekspresji wybranych genów u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”, kierownik: mgr Sylwia Popek

 

WYBRANE PUBLIKACJE 2010-2016

 

1.      

Expression of circulating miRNAs associated with lymphocyte differentiation and activation in CLL-another piece in the puzzle. [AUT.] AGATA A. FILIP*, ANNA GRENDA, SYLWIA POPEK, DOROTA KOCZKODAJ, MAŁGORZATA MICHALAK-WOJNOWSKA, MICHAŁ BUDZYŃSKI, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, SZYMON ZMORZYŃSKI, AGNIESZKA KARCZMARCZYK, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS. Ann. Hematol. 2017 vol. 96 nr 1 s. 33-50, bibliogr. poz. 75.


Chromosome preparation for chronic lymphoid malignancies. [AUT.] DOROTA KOCZKODAJ*, AGATA A. FILIP. W: Cancer cytogenetics : methods and protocols. Ed. Thomas S. K. Wan.. New York 2017, Springer, s. 33-41, bibliogr, Methods in Molecular Biology; vol. 1541, 978-1-4939-6701-8.


Detection of chromosomal changes in chronic lymphocytic leukemia using classical cytogenetic methods and FISH: application of rich mitogen mixtures for lymphocyte cultures. [AUT.] DOROTA KOCZKODAJ*, SYLWIA POPEK, SZYMON ZMORZYŃSKI, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, AGATA FILIP. J. Invest. Med. 2016 vol. 64 nr 4 s. 894-898, bibliogr. poz. 21.


Examination of the FLT3 and NPM1 mutational status in patients with acute myeloid leukemia from southeastern Poland. [AUT.] DOROTA KOCZKODAJ*, SZYMON ZMORZYŃSKI, MAŁGORZATA MICHALAK-WOJNOWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, AGATA A. FILIP. Arch. Med. Sci. 2016 vol. 12 nr 1 s. 120-128, bibliogr. poz. 36.


Association between rs7901695 and rs7903146 polymorphisms of the TCF7L2 gene and gestational diabetes in the population of Southern Poland. [AUT.] DARIA GORCZYCA-SIUDAK, MAŁGORZATA MICHALAK-WOJNOWSKA, TOMASZ GORCZYCA, BARBARA MOSIEWICZ, ANNA KWAŚNIEWSKA, AGATA FILIP, JERZY MOSIEWICZ. Ginekol. Pol. 2016 vol. 87 nr 11 s. 745-750, bibliogr. poz. 24.


The incidence of breast cancer in population of young women from Podkarpackie province in 2002-2011. [AUT.] ANETA U. RADZISZEWSKA*, BOŻENNA KARCZMAREK-BOROWSKA, MONIKA GRĄDALSKA-LAMPART, AGATA A. FILIP. Współcz. Onkol. 2016 vol. 20 nr 2 s. 176-184, bibliogr. poz. 32.


Born to risk? Does the DRD4 gene influence risk taking and risk perception?[AUT.] R. MUDA, M. KICIA, Ł. MARKIEWICZ, P. AUGUSTYNOWICZ, M[AŁGORZATA] MICHALAK, A[GATA] FILIP, P[IOTR] GAWDA, M[ICHAŁ] GINSZT. W: 37th Annual Conference SJDM 2016. Boston, November 18-21, 2016. [b. pag.] bibliogr.


Częstość występowania konstytucyjnych mutacji genów BRCA1, BRCA2, CHEK2, NOD2, CDKN2A u chorych na raka piersi oraz osób zdrowych pochodzących z rodzin obciążonych rakiem piersi i/lub jajnika oraz innymi nowotworami, zamieszkałych na Lubelszczyźnie : praca doktorska.[AUT.] MICHALAK-WOJNOWSKA MAŁGORZATA. ss. 219, bibliogr. poz. 346, sum. Lublin 2016, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Guilty bystanders: nurse-like cells as a model of microenvironmental support for leukemic lymphocytes. [AUT.] AGATA A. FILIP, BOGUMIŁA CISEŁ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK. Clin. Exp. Med. 2015 vol. 15 nr 1 s. 73-83, bibliogr. poz. 35.
Significance of polymorphisms and expression of enzyme-encoding genes related to glutathione in hematopoietic cancers and solid tumors. [AUT.] SZYMON ZMORZYŃSKI*, GRAŻYNA ŚWIDERSKA-KOŁACZ, DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP. Biomed Res. Int. [online] 2015 vol. 2015 [brak nr] art. ID 853573, s. 1-6, bibliogr. poz. 81, [przeglądany 25 listopada 2014]. Dostępny w:
http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2015/853573.pdf.


Steatocystoma multiplex with hair shaft abnormalities. [AUT.] ALDONA PIETRZAK, JOANNA BARTOSIŃSKA*, AGATA A. FILIP, ADRIANA RAKOWSKA, MICHAŁ ADAMCZYK, JUSTYNA SZUMIŁO, JEAN KANITAKIS. J. Dermatol. 2015 vol. 42 nr 5 s. 521-523, bibliogr.
Przeciwciała o działaniu immunomodulacyjnym w terapii nowotworów. (Immunomodulatory antibodies in cancer therapy.)[AUT.] MICHAŁ MARCINIEC, ANDRZEJ NOWAK, AGATA FILIP. Nowotwory 2015 vol. 65 nr 1 s. 42-47, bibliogr. poz. 33, sum.


Ocena kariotypu ciężarnej z zagrażającym poronieniem. (Rating karyotype pregnant with threatening miscarriage.)[AUT.] ANETA SULEJ, MAGDALENA SULIMA*, MAGDALENA LEWICKA, SZYMON ZMORZYŃSKI. Eur. J. Med. Technol. [online] 2015 [brak t.] nr 4 s. 61-67, bibliogr. sum, [przeglądany 20 stycznia 2016]. Dostępny w:
http://www.medical-technologies.eu/upload/ocena_kariotypu_ciezarnej_z_zagrazajacym_poronieniem_opis_przypadku_sulej.pdf.


Ocena kariotypu niepłodnych par. (Karyotype evaluation of infertile couples.)[AUT.] KLAUDIA MIANOWSKA, MAGDALENA LEWICKA*, MAGDALENA SULIMA, DOROTA KOCZKODAJ, ARTUR WDOWIAK. Eur. J. Med. Technol. [online] 2015 [brak t.] nr 3 s. 49-56, bibliogr. poz. sum, [przeglądany 14 stycznia 2016]. Dostępny w: http://www.medical-technologies.eu/upload /ocena_kariotypu_ nieplodnych_par_opis_przypadku _-_mianowska.pdf.


Diagnostyka genetyczna raka jajnika. (Genetic diagnosis of ovarian cancer.)[AUT.] EWELINA MAZUREK*, MAGDALENA LEWICKA, MAGDALENA SULIMA, AGATA FILIP. Eur. J. Med. Technol. [online] 2015 [brak t.] nr 3 s. 44-48, bibliogr. sum, [przeglądany 15 stycznia 2016]. Dostępny w:
http://www.medical-technologies.eu/upload/diagnostyka_genetyczna_raka_jajnika__opis_przypadku_-_lewicka.pdf.


Diagnosis and screening of ovarian cancer. (Diagnostyka i skrining raka jajnika.)[AUT.] EWELINA MAZUREK, MAGDALENA LEWICKA, AGATA FILIP, MAGDALENA SULIMA. W: Interdisciplinary nature of modern medicine. Ed. Sławomir Rudzki, Irena Brukwicka, Jarosław Noworól, Barbara Stawarz, Małgorzata Leśko. Jarosław 2015, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 37-44, bibliogr. poz. 24, streszcz, 978-83-63909-86-4.


Infertility marriage - the medical espect. (Niepłodność małżeńska - aspekt medyczny.)[AUT.] KLAUDIA MIANOWSKA, MAGDALENA LEWICKA, DOROTA KOCZKODAJ, MAGDALENA SULIMA. W: Interdisciplinary nature of modern medicine. Ed. Sławomir Rudzki, Irena Brukwicka, Jarosław Noworól, Barbara Stawarz, Małgorzata Leśko. Jarosław 2015, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 45-53, bibliogr. poz. 28, streszcz, 978-83-63909-86-4.


Risk factors for miscarriage. (Czynniki ryzyka poronień.)[AUT.] ANETA SULEJ, MAGDALENA SULIMA, SZYMON ZMORZYŃSKI, MAGDALENA LEWICKA. W: Interdisciplinary nature of modern medicine. Ed. Sławomir Rudzki, Irena Brukwicka, Jarosław Noworól, Barbara Stawarz, Małgorzata Leśko. Jarosław 2015, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 87-95, bibliogr. streszcz, 978-83-63909-86-4.


Risk factors for infertility. (Czynniki ryzyka niepłodności.)[AUT.] AGNIESZKA BUTRYM, MAGDALENA SULIMA, DOROTA KOCZKODAJ, MAGDALENA LEWICKA. W: Interdisciplinary nature of modern medicine. Ed. Sławomir Rudzki, Irena Brukwicka, Jarosław Noworól, Barbara Stawarz, Małgorzata Leśko. Jarosław 2015, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 77-85, bibliogr. poz. 21, streszcz, 978-83-63909-86-4.


Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca. (Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer.)[AUT.] ANETA RADZISZEWSKA, BOŻENNA KARCZMAREK-BOROWSKA, MONIKA GRADALSKA-LAMPART, AGATA A. FILIP. Pol. Merk. Lek. 2015 t. 38 nr 224 s. 113-118, bibliogr. poz. 28, sum.


Komórki opiekuńcze białaczkowych limfocytów B. (Nurse like cells of leukemia B lymphocytes.)[AUT.] SYLWIA POPEK*, AGATA A. FILIP. Post. Biol. Kom. 2015 t. 42 nr 2 s. 269-281, bibliogr. poz. 47, sum.
Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera. (The metabolism of cholesterol and role of statins in Alzheimer’s disease.)[AUT.] MICHAŁ MARCINIEC, WOJCIECH KWAK, ANDRZEJ NOWAK, AGATA FILIP. Neurol. Prakt. 2015 t. 15 nr 1 s. 8-15, bibliogr. poz. 56, sum.


Zmiany ekspresji wybranych krążących mikroRNA u chorych na przewlekłą białeczką limfocytową w zależności od statusu mutacyjnego genu NOTCH1. [AUT.] BUDZYŃSKI MICHAŁ. ss. 139, bibliogr. poz. 225, sum. Lublin 2015, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Ocena ekspresji wybranych mikroRNA w limfocytach krwi obwodowej chorych z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową w poszczególnych grupach ryzyka cytogenetycznego : praca doktorska. [AUT.] GRENDA ANNA. ss. 210, bibliogr. poz. 177, sum. Lublin 2015, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Expression of genes encoding extracellular matrix proteins: a macroarray study. [AUT.] KONRAD FUTYMA*, PAWEŁ MIOTŁA, KRYSTYNA RÓŻYŃSKA, MAŁGORZATA ZDUNEK, ANDRZEJ SEMCZUK, TOMASZ RECHBERGER, JACEK WOJCIEROWSKI. Oncol. Rep. 2014 vol. 32 nr 6 s. 2349-2353, bibliogr. poz. 50.


Genetyczne i biochemiczne aspekty zmysłu węchu. (Genetic and biochemical aspects of smell sense.)[AUT.] SZYMON ZMORZYŃSKI, SYLWIA POPEK, DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP. Post. Biol. Kom. 2014 t. 41 nr 4 s. 583-598, bibliogr. poz. 38, sum.


Krążące mikroRNA - nowa klasa biomarkerów diagnostyczno-prognostycznych w przebiegu chorób nowotworowych. (Circulating microRNAs - a new class of diagnostic and prognostic biomarkers in neoplastic diseases.)[AUT.] MICHAŁ BUDZYŃSKI, ANNA GRENDA, AGATA A. FILIP. Post. Biol. Kom. 2014 t. 41 nr 2 s. 173-207, bibliogr. poz. 115, sum.


Rola białka ABI1 w nowotworach przewodu pokarmowego. Przegląd literatury. (The role of the ABI1 protein in gastrointestinal tumours. The literature review.)[AUT.] MAGDALENA CISŁO, BOGUMIŁA CISEŁ, WOJCIECH POLKOWSKI, AGATA FILIP. Nowotwory 2014 vol. 64 nr 4 s. 327-330, bibliogr. sum.


Cząsteczki mikroRNA jako istotny składnik mechanizmów regulacji ekspresji genów związanych z nowotworami. (MicroRNA molecules as a significant constituent in gene regulation mechanisms related to cancer.)[AUT.] MICHAŁ BUDZYŃSKI, ANNA GRENDA, AGATA A. FILIP. Nowotwory 2014 vol. 64 nr 1 s. 48-60, bibliogr. poz. 78, sum.


Cytogenetyczne i molekularne uwarunkowania agresywnej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej. (Cytogenetic and molecular determinants of aggressive form of chronic lymphocytic leukemia.)[AUT.] ANNA GRENDA, M. BUDZYŃSKI, AGATA A. FILIP. Acta Haematol. Pol. 2014 vol. 45 nr 1 s. 18-25, bibliogr. poz. 32, sum.


Number of Langerhans cells is decreased in premalignant keratosis and skin cancers. [AUT.] Z. SHEVCHUK, A[GATA] FILIP, V. SHEVCHUK, E. KASHUBA. Exp. Oncol. 2014 vol. 36 nr 1 s. 34-37, bibliogr. poz. 22.
Cytogenetyka. [AUT.] DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP, SZYMON ZMORZYŃSKI. W: Propedeutyka genetyki : [podręcznik] dla studentów uczelni medycznych. Red. Agata Filip, Janusz Kocki s. 39-51. Lublin 2014, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 978-83-63179-15-1.


O białaczce trzeba mówić ![AUT.] SYLWIA POPEK. Alma Mater 2014 R. 24 nr 1 s. 90-93.


Podstawy zmienności organizmów. [AUT.] AGATA A. FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, SZYMON ZMORZYŃSKI. W: Propedeutyka genetyki : [podręcznik] dla studentów uczelni medycznych. Red. Agata Filip, Janusz Kocki s. 52-59. Lublin 2014, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 978-83-63179-15-1.


Propedeutyka genetyki : [podręcznik] dla studentów uczelni medycznych. [RED.] AGATA FILIP, JANUSZ KOCKI. ss. 106. Lublin 2014, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 978-83-63179-15-1.
Komórka. [AUT.] SZYMON ZMORZYŃSKI, DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP. W: Propedeutyka genetyki : [podręcznik] dla studentów uczelni medycznych. Red. Agata Filip, Janusz Kocki s. 8-38. Lublin 2014, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 978-83-63179-15-1.


XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicznej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. [AUT.] SYLWIA POPEK, DOROTA KOCZKODAJ. Alma Mater 2014 R. 24 nr 4 s. 110-113.
Fizjologia krwi. Dziedziczenie grup krwi. [AUT.] SZYMON ZMORZYŃSKI, AGATA A. FILIP, DOROTA KOCZKODAJ. W: Propedeutyka genetyki : [podręcznik] dla studentów uczelni medycznych. Red. Agata Filip, Janusz Kocki s. 67-79. Lublin 2014, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 978-83-63179-15-1.


New boys in town: prognostic role of SF3B1, NOTCH1 and other cryptic alterations in chronic lymphocytic leukemia and how it works. [AUT.] AGATA A. FILIP. Leuk. Lymphoma 2013 vol. 54 nr 9 s. 1876-1881, bibliogr. poz. 44.


Circulating microenvironment of CLL: Are nurse-like cells related totumor-associated macrophages?[AUT.] AGATA A. FILIP, BOGUMIŁA CISEŁ, DOROTA KOCZKODAJ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, TOMASZ PIERSIAK, ANNA DMOSZYŃSKA. Blood Cells Mol. Dis. 2013 Vol. 50 nr 4 s. 263-270, bibliogr. poz. 31.


Biogeneza cząsteczek mikroRNA oraz ich znaczenie w powstawaniu i przebiegu wybranych zaburzeń hematologicznych. (Biogenesis of microRNAs and their role in the development and course of selected hematologic disorders.)[AUT.] ANNA GRENDA, MICHAŁ BUDZYŃSKI, AGATA A. FILIP. Post. Hig. Med. Dośw. 2013 t. 67 [brak nr] s. 174-185, bibliogr. poz. 87, sum.


Zastosowanie metody macierzy CGH (aCGH) w diagnostyce ostrej białaczki szpikowej : praca doktorska. [AUT.] ZMORZYŃSKI SZYMON. ss. 176, bibliogr. poz. 223, sum, Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną. Lublin 2013, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


The N34S mutation of the SPINK1 gene and alcoholic chronic pancreatitis. (Mutacja N34S genu SPINK1 a alkoholowe przewlekłe zapalenie trzustki.)[AUT.] HALINA CICHOŻ-LACH, MAŁGORZATA MICHALAK, EMILIA LIS, JACEK WOJCIEROWSKI, AGNIESZKA KOWALIK, MARIA SŁOMKA, AGNIESZKA KOROLCZUK. Pol. Arch. Med. Wewn. 2012 vol. 122 nr 6 s. 277-283, bibliogr. 29, streszcz.


Inhibitory effect of Epstein-Barr virus gene-EBNA1 on human TNFRp55 gene expression. [AUT.] JOANNA KRZOWSKA-FIRYCH, HANNA FOTA-MARKOWSKA, BARBARA MARZEC-KOTARSKA, ROMA MODRZEWSKA, JACEK WOJCIEROWSKI. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2012 vol. 56 nr 3 s. 271-274, bibliogr.


Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych na ostrą białaczkę szpikową. (Studies of FLT3 internal tandem duplication in acute myeloid leukemia patients.)[AUT.] SZYMON ZMORZYŃSKI, DOROTA KOCZKODAJ, MAŁGORZATA MICHALAK, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, AGATA FILIP. Acta Haematol. Pol. 2012 t. 43 nr 2b s. 229-233, bibliogr. poz. 32, sum.


Molecular diagnostics of acute myeloblastic leukemia. [AUT.] MARTA LIBURA, AGATA A. FILIP, OLGA HAUS. W: Molecular aspects of hematologic malignancies : diagnostic tools and clinical applications. Eds. Michał Witt, Małgorzata Dawidowska, Tomasz Szczepański.. Berlin, Heidelberg 2012, Springer Verlag, s. 387-410, bibliogr. poz. 49, 978-3-642-29467-9.


Genetic mechanisms and molecular markers of neoplastic transformation in acute myeloid leukemia. [AUT.] AGATA A. FILIP, MARTA LIBURA, SEBASTIAN GIEBEL, OLGA HAUS. W: Molecular aspects of hematologic malignancies : diagnostic tools and clinical applications. Eds. Michał Witt, Małgorzata Dawidowska, Tomasz Szczepański.. Berlin, Heidelberg 2012, Springer Verlag, s. 29-53, bibliogr. poz. 77, 978-3-642-29467-9.


Alkohol a niektóre enzymy. [AUT.] BOŻENA WITEK, EWA KWIECIEŃ-BŁOŃSKA, SZYMON ZMORZYŃSKI. Kosmos 2012 t. 61 nr 1 s. 77-82, bibliogr. poz. 34.


Rola genetyki w onkologii. [AUT.] ANNA GRENDA, MICHAŁ BUDZYŃSKI, AGATA FILIP. Alma Mater 2012 R. 22 nr 4 s. 66-71, I Konferencja : Genetyka Nowotworów 2012. Lublin, 28 września 2012.


Interdyscyplinarne Seminarium Studenckich Kół Naukowych "Molekularne Mechanizmy Rozwoju Chorób Nowotworowych". [AUT.] SYLWIA POPEK, SZYMON ZMORZYŃSKI. Alma Mater 2012 R. 22 nr 1 s. 108-110.


Polymorphisms of the 5-HT2A receptor gene and clinical response to olanzapine in paranoid schizophrenia. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, ALEXANDRA SCHOSSER-HAUPT, MARCIN OLAJOSSY, JACEK WOJCIEROWSKI, JERZY LANDOWSKI, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, SIEGFRIED KASPER. Neuropsychobiology 2011 vol. 64 nr 4 s. 202-210, bibliogr. poz. 35.


Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej (OBS). (Molecular and cytogenetic prognostic factors in acute myeloid leukemia (AML).)[AUT.] SZYMON ZMORZYŃSKI, AGATA A. FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, MAŁGORZATA MICHALAK. Post. Hig. Med. Dośw. 2011 t. 65 s. 158-166, bibliogr. poz. 70, sum.


Comparative genomic hybridization arrays in complex karyotype analysis - an AML case report. [AUT.] DOROTA KOCZKODAJ, AGATA FILIP, WALDEMAR TOMCZAK, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK. Centr. Eur. J. Immunol. 2011 vol. 36 nr 1 s. 40-45, bibliogr. poz. 21.


Induction of apoptosis in B-CLL cells by selected histone deacetylase inhibitors. [AUT.] JOANNA KOLANO, DOROTA KOCZKODAJ, AGATA FILIP, BOGUMIŁA CISEŁ, JACE WOJCIEROWSKI, EWA WĄSIK, ANNA DMOSZYŃSKA, WITALIS MISIEWICZ. Centr. Eur. J. Immunol. 2011 vol. 36 nr 1 s. 24-32, bibliogr. poz. 31.


Biological and clinical significance of BRCA2. [AUT.] MAŁGORZATA MICHALAK, AGATA FILIP, BOŻENNA KARCZMAREK-BOROWSKA, JACEK WOJCIEROWSKI, SZYMON ZMORZYŃSKI. Współcz. Onkol. 2011 vol. 15 nr 5 s. 309-316, bibliogr. poz. 88.


Rola mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (PBL-B). (The role of microRNAs in pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).)[AUT.] AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ. Acta Haematol. Pol. 2011 t. 42 nr 3 s. 389-394, bibliogr. poz. 24, sum.


Genetic polymorphism of alcohol-metabolizing enzyme and alcohol dependence in Polish men. [AUT.] H[ALINA] CICHOŻ-LACH, K[RZYSZTOF] CELIŃSKI, J[ACEK] WOJCIEROWSKI, M[ARIA] SŁOMKA, E[MILIA] LIS. Braz. J. Med. Biol. Res. 2010 vol. 43 nr 3 s. 257-261.


BCL-XL jako czynnik prognostyczny nowotworów? (BCL-XL as a tumour prognostic factor?)[AUT.] BOŻENNA KARCZMAREK-BOROWSKA, SZYMON ZMORZYŃSKI, AGATA FILIP, JACEK WOJCIEROWSKI. Współcz. Onkol. 2010 vol. 14 nr 1 s. 7-10, bibliogr. poz. 41, sum.


Maspina: nowy cel terapii przeciwnowotworowej. (Maspin: future target for cancer therapy.)[AUT.] KATARZYNA KARWASIK-KAJSZCZAREK, KONRAD FUTYMA, TOMASZ KUBIATOWSKI, JACEK WOJCIEROWSKI, HENRYK WIKTOR. Nowotwory 2010 vol. 60 nr 1 s. 50-54, bibliogr. poz. 29.


III Polski Kongres Genetyki. [AUT.] DOROTA KOCZKODAJ. Alma Mater 2010 R. 20 nr 4 s. 54-57.