Zakład Genetyki Nowotworów

z Pracownią Cytogenetyczną

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

 

 

KIERUNEK LEKARSKI

 

 

                                  

-I-

Koordynator:

dr hab. Dorota Koczkodaj

e-mail: dorota.koczkodaj@umlub.pl

TEL. 81 448 6103

 

Program zajęć i regulamin

Regulamin zajęć 2019/2020 BBCG IV

Program zajęć 2019/2020 BBCG IV

Regulamin 2019/2020 PChA, PChB, PPDCh

Program zajęć 2019/2020 PChA,PChB, PPDCh

Literatura podstawowa

 

 

NUMER INDEKSU

ĆWICZENIE

 

OCENA Z EGZAMINU KOŃCOWEGO

   

SUMA PUNKTÓW

 

 

OCENA

KOŃCOWA

 

 

PchC

 

PchC ćw1

 

PchC semII sem PchD PchD

cw1

PchE sem2 metabo sem PCHE ćw1 PCHE ćw 2 PCHF sem2 PCHF ćw1 PCHF ćw2