Zakład Genetyki Nowotworów

 z Pracownią Cytogenetyczną

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE